16/06/2020

MÁY IN TUÝP SỦI TOÀN TỰ ĐỘNG

Máy hoạt động thông qua bảng điều khiển PLC và bộ chia chính xác sáu trạm, độ chính xác cao và hoạt động dễ dàng. Tốc độ in ổn định, tự động tải và dỡ, thích hợp để in chuyển nhiệt cho ống nhôm
06/06/2017

Máy ép nhiệt khổ 80x100cm

Chuyên dùng ép chuyển nhiệt lên vải ứng dụng trong ngành in sản xuất may mặc. Lắp ráp và bảo hành…
06/06/2017

Máy ép nhiệt khổ 80x100cm

Chuyên dùng ép chuyển nhiệt lên vải ứng dụng trong ngành in sản xuất may mặc. Lắp ráp và bảo hành…
06/06/2017

Máy ép nhiệt khổ 80x100cm

Chuyên dùng ép chuyển nhiệt lên vải ứng dụng trong ngành in sản xuất may mặc. Lắp ráp và bảo hành…
06/06/2017

Máy ép nhiệt khổ 80x100cm

Chuyên dùng ép chuyển nhiệt lên vải ứng dụng trong ngành in sản xuất may mặc. Lắp ráp và bảo hành…